O. Robert Faricy sj
profesor teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie & s. Lucy Rooney snd

SŁOWO DO CZYTELNIKA: «Jezus chce sprawić, że poznasz Go lepiej...»

Vassula Ryden: mistrzyni Bangladeszu w tenisie, modelka hotelu Sheraton, uznana malarka, dusza towarzystwa, gospodyni prowadząca dom swego męża, matka dwóch synów. Idealna osoba do otrzymywania objawień w naszych czasach? Być może tak, skoro drogi Boże zawsze są zaskakujące, a Jego wybory zazwyczaj nie są tymi, których dokonalibyśmy sami (por. Iz 55,8).
Niezwykły sposób przekazywania objawień ręką Vassuli, używaną do pisania orędzi, budzi opory. Ona sama ma czasem wątpliwości, a jednak wie w głębi serca, że to rzeczywiście Jezus jest tym, który porusza jej ręką: «Jestem zbyt realistyczna, zbyt sceptyczna. Dziś nie mogę zapanować nad nowymi wątpliwościami. Dlaczego jestem taka niestała? Jednakże wiem dobrze, że nie mogę kontrolować ręki i że tracę wszelką moc, kiedy Bóg ‘bierze ją w posiadanie’» (9.04.87).
Badała wszystkie argumenty: że ulega podświadomości lub że jest pod wpływem złych duchów, że ma zaburzenia psychiczne. Wie, co się będzie o niej mówiło: uzna się ją co najmniej za głupią, nawet znienawidzi. Jednak odważnie, narażając się na różne szyderstwa, publikuje orędzia. Wie także, jak małą jest przekazicielką tych orędzi. Przecież Jezus powiedział jej: «Nie sądź ani przez sekundę, że udzieliłem ci tego charyzmatu, bo kocham cię bardziej, niż inne Moje dzieci» (23.01.87).
Skąd jednak masz wiedzieć, że słowa przypisywane tu Panu, rzeczywiście pochodzą od Jezusa? Jak możesz być pewien, że Jezus mówił do Vassuli, pisał z nią, dyktował jej? Czy masz prawo w to wierzyć? Czy potrafisz uwierzyć? My wierzymy, że doświadczenie Vassuli jest autentyczne. Jest to nasze osobiste rozeznanie. Nie dokonujemy oczywiście – ani nie możemy tego uczynić – żadnego oficjalnego rozeznania ani nie wydajemy wiążącego oświadczenia. Przeciwnie, poddajemy nasz osąd osądowi prawomocnego autorytetu Kościoła.
Oczywiście nikt nie jest zobowiązany wierzyć, że Jezus mówi to, co Vassula przekazuje jako Jego słowa. Ale każdy może wierzyć, że są to słowa Jezusa. Czy powinieneś uwierzyć? Dokonaj własnego rozeznania. Czytaj i zadecyduj dla samego siebie z Bożą pomocą.
Co przekazuje nam Jezus przez Vassulę? Powiedział: «Przychodzę odświeżyć wszystko to, o czym już pouczyłem» (1.03.87). «Moje posłanie jest orędziem Pokoju i Miłości... Przychodzę ukazać temu światu Moje Miłosierdzie» (8.03.87).
Wobec wielości objawień w naszych czasach staje się jasne – i jest to w doskonałej zgodności z Ewangeliami – że koniec naszych czasów jest bliski. Trwa walka, dopóki szatan nie utraci swej mocy. Nie jest to oznaka końca świata, ale końca czasu ucisku, poprzedzającego – dla osób zaznających go – nową erę miłości i pokoju. Jesteśmy przygotowywani na te ciemne dni. Jednocześnie żyjemy w czasie Miłosierdzia, a nie sądu. Jezus rzekł do Vassuli: «Twoja epoka straciła wszelki sens wartości duchowych» (Zeszyt 15, 26.08.87). «Świat nie przestał Mnie obrażać, a Ja, z Mojej strony, nie przestałem przypominać im Mojego Istnienia i tego, jak ich kocham. Mój Kielich Sprawiedliwości jest pełny. Stworzenie! Moja Sprawiedliwość ciąży bardzo nad wami... Moje wołania odbijają się i wstrząsają Niebiosami, wprawiając Moich aniołów w drżenie przed tym, co nadejdzie. Jestem Bogiem Sprawiedliwości i Moje Oczy są zmęczone patrzeniem na obłudę, ateizm, niemoralność. Moje Stworzenie stało się – w swoim upadku – powtórzeniem tego, czym była Sodoma. Wstrząsnę was Moją Sprawiedliwością, jak wstrząsnąłem mieszkańcami Sodomy. Nawróćcie się, stworzenia, zanim Ja przyjdę» (Zeszyt 15, 1.09.87). Kiedy Vassula wstawiła się za Jego dziećmi mówiąc, że są one tylko we śnie, odpowiedział: «Śpią godzina za godziną, rok za rokiem». Jezus mówi, że posyłał znaki i ostrzeżenia, ale były one lekceważone.
U Vassuli mamy więc jeszcze jedno orędzie miłosierdzia: «Ty jesteś jednym z licznych znaków» (8.01.87). Jezus potwierdza to, co wstrząsnęło nami wszystkimi: obecny czas wylania Ducha Świętego na wszystkich, którzy o to proszą, oraz różnorodność objawień i cudów na całym świecie. «Mówię ci z powagą, że ześlę Mego Świętego Ducha na Moich synów i córki, jak nie zdarzyło się to nigdy dotąd od wielu pokoleń, aby nakarmić was Moją Własną Ręką i aby umieścić Moje wyłączne Prawo w waszych sercach» (22.01.90). «Wszystkie orędzia, niosące wezwanie Miłości i Pokoju – aby pomóc tym, którzy się zagubili, znaleźć drogę do Mnie – wszystkie pochodzą od Ojca i ode Mnie» (10.10.86). To jest Dobra Nowina: «Im bardziej jesteście słabi i nędzni, tym więcej Ja was szukam i kocham» (18.03.87). Jest naszym niewiarygodnym przywilejem, że Jezus może powiedzieć każdemu z nas przez Vassulę: «Kocham cię w stopniu, jakiego nigdy nie pojmiesz» (8.01.87). «Ja, Bóg, kocham cię do szaleństwa» (10.12.86). «Miłość kocha cię» (29.08.87).
Czytaj tę książkę i dziel z Vassulą doświadczanie Pana. Ten udział stanie się częścią twego własnego doświadczania Pana. Czytaj z wiarą. Nie z wiarą w Vassulę i nie z wiarą w autentyczność jej doświadczeń, ale z wiarą w Jezusa. Miej wiarę. Jezus chce podzielić się Sobą Samym i Swoją Miłością do ciebie poprzez tę książkę. Przez tę lekturę Jezus może sprawić, że poznasz Go lepiej, pokochasz Go głębiej i zaczniesz podążać za Nim w większej bliskości.
A jeśli, Czytelniku, nie jesteś wyznania rzymskokatolickiego? Otóż Vassula także nie jest katoliczką. Książka ta nie jest wyłącznie dla katolików, ale dla każdego, kogo Pan prowadzi do przeczytania jej. Kimkolwiek jesteś, jeżeli znasz Jezusa, ta książka pomoże ci poznać Go lepiej. A jeżeli Go nie znasz, książka ta pomoże ci Go poznać. On cię zna i właśnie doprowadził cię do przeczytania przynajmniej tego.
Lucy Rooney snd i Robert Faricy sj

Przekład z angielskiego: Renata Stefańska-Klar