Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki
Teodor II, zwierzchnik Kościoła koptyjskiego

Vassulo, chciałbym podziękować...

Oficjalnie przyjął Vassulę i grupę ponad 150 duchownych i świeckich, uczestników pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu” w patriarchalnej sali tronowej w czasie Wielkiego Tygodnia 2008. Przed tym spotkaniem Patriarcha ofiarował Vassuli jedną ze swoich ulubionych ikon.

Z głębi serca chciałbym powitać oficjalnie was wszystkich, tu w Sali Tronowej, gdzie towarzyszy nam święty Marek, apostoł i ewangelista. Chcę serdecznie powitać Ciebie, Vassulo. Tak jak już powiedziałem w kościele dzisiaj rano, witam Cię w Twojej ojczyźnie, witam Cię w kraju Twoich narodzin i pozdrawiam wszystkich, którzy Ci towarzyszą. Tak jak się tu mówi, Vassulo: „ktokolwiek pije wodę z Nilu, nigdy nie zapomina o tym kraju”.
Chciałbym też pozdrowić Biskupa z Indii. Drogi bracie, witaj w naszym Patriarchacie Apostolskim. Pragnę powitać mnichów, i Ciebie, siostro, i Ciebie, bracie i Ciebie, Ojcze jako przedstawiciela Kościoła rzymskokatolickiego i powiedzieć Wam wszystkim, że przyjmujemy was z wielką miłością, że was kochamy i że czuwa nad nami i otacza nas tą samą miłością nasz wielki Pan, Jezus Chrystus.
Vassulo, chciałbym podziękować Ci za możliwość spędzenia razem kilku następnych dni. Dziś wieczorem pójdziemy razem Drogą Krzyżową naszego Pana. Jutro pomodlimy się przed Jego Epitafium i będziemy przeżywać, w naszych pobożnie bijących sercach, Jego Mękę i Jego Zmartwychwstanie. I ta radość - to jest moje życzenie - żeby ta radość Zmartwychwstania i Jego Światło pozostały z nami na zawsze przez wszystkie dni naszego życia.
W imię Jezusa Chrystusa chcę pobłogosławić was wszystkich i wasze rodziny i pragnę, abyście wiedzieli, że Aleksandria i drzwi Patriarchatu będą zawsze dla was otwarte.
Dziękuję!