„Św. Piotr i Paweł wielbią Boga” - wrażenia z ekumenicznej Pielgrzymki "Prawdziwego Życia w Bogu" 3-11.09.2011

Vassula Ryden z inspiracji Naszego Pana organizuje pielgrzymki, które gromadzą ludzi z całego świata, aby dzielić się duchowymi wartościami i przyspieszać kroku w marszu do jedności dzieci Bożych całej rodziny ludzkiej. Wszyscy ludzie bez żadnego wyjątku są przecież dziećmi jednego Ojca w Niebie. Tym razem pielgrzymka ekumeniczna pod hasłem: „Św. Piotr i św. Paweł uwielbiają Boga” zgromadziła w słonecznej Italii około ośmiuset uczestników z sześćdziesięciu krajów świata a zarazem przedstawicieli siedemnastu religii. Ciekawostką było to, że mieliśmy wśród siebie Żyda z Jerozolimy, mnicha prawosławnego z Atos, muzułmańskiego Imama z Bangladeszu oraz także z Bangladeszu buddyjskiego mohatero (najwyższy rangą mnich buddyjski). Nie sposób wymienić wszystkie kolory skóry w tej kolorowej mozaice zgromadzenia, które gromadziło się na Eucharystii, posilało się naraz w hotelowej restauracji, rozchodziło się do chyba szesnastu autobusów i harmonijnie, beż żadnego wypadku przemieszczało się do stacji pielgrzymkowych: Plac św. Piotra na Watykanie, Lanciano, San Giovanni Rotondo czy do Asyżu. „Pan Bóg przemawia przez wydarzenia” – przypominał na Mszy św. inauguracyjnej i w Lanciano kardynał Toppo z Indii. Kto organizował grupę pielgrzymkową choćby na jeden autokar, wie ile trzeba zachodu i troski. Sam fakt, że ośmiuset osobowa grupa, zbieranina z całego świata, potrafiła tak harmonijnie przemieszczać się do poszczególnych stacji, jest dowodem, że Vassula nie działała czysto po ludzku, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. [link do artykułu]