„Aniołowi Kościoła w Efezie napisz…”

Czuję jakby wewnętrzny nakaz, który nasz Pan, Alfa i Omega, kieruje nie tylko do św.Jana na wyspie Patmos, ale także do mnie. Napisz do Kościoła w Polsce, w Japonii, w USA, Australii, Indii, Bangladeszu, Kuby, Grecji…Napisz, daj świadectwo o tym, co widziałeś w czasie szóstej Pielgrzymki Ekumenicznej „Prawdziwego Życia w Bogu” (TLIG – True Life in God) w Turcji oraz w Grecji na wyspie Patmos, gdy szedłeś śladami Apostołów św. Jana i św. Pawła od 19 do 29 maja 2007 r. Vassula jest mistyczką trzy lata młodszą ode mnie, bo urodziła się w 1942 r. W 1985 roku Pan Jezus wziął ją za rękę i przekazuje jej posłannictwa dla dzisiejszego stygnącego w wierze świata, zatytułowane „Prawdziwe Życie w Bogu” (True Life in God – pisane są w języku angielskim). Vassula jest świadoma, że ma charyzmat proroczy doprowadzenia do jedności nie tylko chrześcijan, ale i całej rodziny ludzkiej w jedną Bożą rodzinę. Osobiście zetknąłem się z tym ruchem PŻWB (odtąd będę używał tego skrótu) w Japonii, gdy zaproszono mnie na spotkanie, które prowadziła Greczynka, współpracownica Vassuli, Katarina Andreatis. Na niezbyt licznym zgromadzeniu, na zapleczu „otera” – buddyjskiej świątyni – słuchałem spowiedzi i odprawiłem Mszę św. Potem jeszcze brałem drugi raz udział w takim spotkaniu, które prowadził diakon z Taiwanu. W tych spotkaniach modlitewnych nie znalazłem nic, co budziłoby sprzeciw mego katolickiego sumienia. Od tamtego czasu zacząłem czytać orędzia. [link do artykułu]