Kroczyć śladami proroków z przeszłości. Refleksje Vassuli zanotowane podczas międzynarodowej pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu” w roku 2005

Odkrywanie przed innymi ludźmi Boga jako Miłości, powinno być zawsze podstawową troską i centralną sprawą naszego życia i przejawiać się we wszystkich czynach. To nasza misja, gdyż Pan powiedział, że dzięki miłości będziemy zdolni otrzymać pokorę, a dzięki tym dwom cnotom osiągniemy umiejętność rozpoznania woli Boga. Bóg prosi nas, byśmy się sami odnowili przez żal, aby otrzymać owoc pojednania i jedności. To w ten sposób Pokój rozleje się jak uzdrawiająca rzeka i uleczy ten świat, który tak bardzo go potrzebuje. Oto centralny punkt „Prawdziwego Życia w Bogu”. Jesteśmy tu nie tylko po to, by iść śladami proroków z przeszłości, ale by otworzyć szeroką drogę w naszym duchu i w naszym sercu, aby ujrzeć doskonałą wierność Bogu, jaka cechowała proroków, kiedy On ich wzywał, by im ukazać Swe zamiary. [link do artykułu]